Váš partner ve farmacii

Pro odborníky

Vzácná onemocnění

Bosentan Abdi 125 mg potahované tablety

Kód SÚKL - 0190900

Lysodren

Kód SÚKL - 0028141

Ketoconazole HRA

Kód SÚKL - 0210306

Metopirone

Kód SÚKL - 0245161

ORL

Otipax

Kód SÚKL - 0107143

Gynekologie
Urologie

Polygynax

Kód SÚKL - 0191084

Cystistat

Kód SÚKL - 00054551

Gastroente-
rologie

Citrafleet prášek pro perorální roztok

Kód SÚKL - 0207229