Váš partner ve farmacii

Poskytované služby

Nabízíme kompletní servis všech kroků od vstupu na trh po finální prodej

Audit trhu

Analýza konkurence

Analýza cen a úhrad

 • Regulatory servis

 • Registrace přípravků
 • Cenotvorba
 • Kategorizace přípravků
 • Zajišťění úhrad pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
 • Zajištění distribuce

 • Import
 • Skladování
 • Distributoři
 • Lékárny
 • Marketing management

 • Marketingové plánování
 • Exekutivní marketing, launch aktivity, kongresové aktivity, postmarketingové studie
 • Sales management

 • Training
 • Prodejní tým s pokrytím celé ČR