Váš partner ve farmacii

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů:


 • Obchodní společnost Akacia Group, s.r.o. se sídlem Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/17, PSČ 150 00, IČ: 27576221, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113426 (dále také jen „společnost“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

  vedení dokumentace o zaměstnancích společnosti
  spravování databáze kontaktů na zdravotnické odborníky-lékaře

  Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictví datové schránky: jhpj62, emailem na adrese: info@akacia.eu nebo poštou na adrese: Akacia Group, s.r.o. Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/17, PSČ 150 00. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Jmenovaným pověřencem pro společnost je PhDr. Markéta Teodoridu, tel. č.: (+420) 774 700 081, email: teodoridu@akacia.eu, k zastižení v kanceláři na adrese Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/1 v čase sjednaném po předchozí domluvě.

  Fyzická osoba má právo podat proti společnosti jako správci jeho osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).